agonia
russkaia

v3
 

Agonia.Net | Правила | Mission Контакт | Зарегистрируйся
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Статья Общество Конкурс Эссе Multimedia Персональные Стихотворения Пресса Проза _QUOTE Сценарии

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 

Valerian Ciobanu[Val.C]

 
  Val.C

Место проживания: Chisinau
Принадлежит этому языку Принадлежит этому языку


Биография Valerian Ciobanu

Personal Webpage Valerian Ciobanu


 
Прямой адрес этого автора : 

Authorship & Copyright Protection (beta):
Google Profile:
 Active compilations of this author::

Это самые свежие тексты данного автора:

Все (57)

Это самые свежие тексты данного автора:

Комментарии:

Тексты вписанные этим автором в библиотеку:

Страница: 2 : 1

На обложке Арка : где-то между северным океаном и Дунаем
Стихотворения 2018-10-14 (27 Показы)

Читая Никиту Стэнеску :
Стихотворения 2018-08-20 (67 Показы)

Поэту Василию Поенару : Bookfest - 2018
Multimedia 2018-06-19 (103 Показы)

Сожаления : Что незаметный и невидимый
Стихотворения 2017-09-05 (298 Показы)

Тебе уже больше чем сорок : 40 лет, а не 20 как раньше
Стихотворения 2017-06-18 (460 Показы)

Вы были так желанны : Вы были так красивы
Стихотворения 2017-04-26 (370 Показы)

В зале с белыми колоннами : В одной библиотеке страны
Multimedia 2016-11-05 (525 Показы)


Страница: 2 : 1

Страница: 1

ìíåíèå ïî ïîâîäó ïðàçäíèêà çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà

ýòè âàøè ñòèõè íå îñòàâëÿþò ðàâíîäóøíûì.

óäà÷è â òâîð÷åñòâå

ñîëíöå ìî¸ - silvia!

Áðàâî è åùå ðàç... ()

îòçûâ

ïîæåëàíèå-ïðèãëàøåíèå

ïîýòó è êîëëåãå

ïðîñòî è ãåíèàëüíî

Âñ¸ áóäåò õîðîøî.

De ce ar urma să ne debarasăm.

íàøè ïîçäðàâëåíèÿ

Se vede la recenzii

ïðèãëàøàåì â ëèò.êëóá áèáëèîòåêè "Ìàðàìóðåø"

â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì

va doresc succese

O voi retrage de pe pagina mea

íàïèñàë ÷òî ìîæåøü áîëüøå

ïîÿñíåíèå ê òåêñòó


Страница: 1Биография Valerian Ciobanu

Nascut în URSS într-o localitate rurală din republica Moldova. Însă sunt român și sărbătoresc ziua de 1 decembrie ca tot românul, Crăciunul pe stil nou la 25 decembrie. In presa profesionista din 1980 la televiziune, la ziare, reviste.
Am un roman intitulat ”Fulgere in tunel”, alte titluri de carte: Aproape de Carpați și Ultimul extraterestru, (2014-2017), Potop din senin, (2005),Din lutul iubirii, (2007) si alte multe texte pe site: www.proza.ru http://www.proza.ru/avtor/produs2005
Acolo ziceam ”Nu sunt poet, poate că eu sunt încă un ghid http://www.proza.ru/2015/10/11/1166
"Sunt rezident al unui mic oraș, țară mică, dar nu o voi lăsa niciodată, ca să nu devină nici măcar mai mică". Aceasta a fost expresia vechiului istoric grec Plutarh. Sunt încă un rezident al unui stat mic. Și nu o voi lăsa, ca să nu devină și mai mică. Dar într-o zi voi spune: Destul. M-am săturat de asta! De asemenea, puteți să vă uitați la altă pagină, de exemplu: http://www.proza.ru/avtor/para2058 Care, apropo, este tot a mea! Celor care au îndrăznit să citească, vă mulțumesc!
Cîteva titluri ale autorului (traduse din rusa în română)
Visele devin uneori adevărate - reportaje, 09/05/2017 09:24
Din Moldova, el este cel mai tradus scriitor - critică literară, 28 august 2012 11:32
Dar eu îmi urmăresc drumul - literatură pentru copii, 16.07.2017 13:01
Străinii au fost și vor fi - miniaturi, 06/26/2017 09:26
De la aeroport în centrul orașului cu troleibuzul - reportaje, 06/18/2012 12:02
Haruki Murakami despre profesia dificilă - miniaturi, 06/14/2012 22:47
Răspunsul lui Stalin a urmat în 4 ani - miniaturi, 07/06/2017 23:15
Întâlnire cu scriitorul, autorul romanului 19 trandafiri - critică literară, 05/16/2017 08:28
Cu Oceanul, Solaris este mai aproape de Carpați - miniaturi, 05/13/2017 17:53
Misterios și incredibil - aventură, 04/11/2017 22:53
Populația și schimbările climatice - jurnalism, 04/03/2017 09:42
În Google există imagini cu copii - biciclete, 10.02.2017 22:44
Autori cărți cu fulgere - miniaturi, 03.02.2017 02:41
Timpul va pune totul în locul său - jurnalism, 23.01.2017 20:40
Admiratorii scriitorului Liviu Rebryanu - jurnalism, 01.07.2012 22:34
Nu sunt în Muzeul de Arte Plastice - știința naturii, 09.11.2016 19:03
O carte despre știință și un om de știință cu nume mondial - știință naturală, 09/03/2016 22:48
Vreau să știu adevărul despre familia Katarjiu. istorie și politică, 08/25/2016 01:00
Scara în cer și cantareata în imaginea unui înger - miniaturi, 07/18/2016 18:08

© Toate drepturile rezervate autorilor, 2000-2017 Dezvoltare și sprijin: Club literar Sub auspiciile Uniunii Scriitorilor din Rusia.

http://www.stihi.ru/avtor/nascut1958

Cărți editate la la Editurile: "Iulian" , "Pontos", "Grafema Libris", "Labirint", "Gens Latina".
Cele mai recente titluri de carte: "Nume și lume,(2008), Satul Petreni, file de istorie, (2009), cu istoricul Ion Buga. "Memorie pulsativă" (2010). "Ave numele tău"(2011) "Fulgere in tunel", (2012) un roman nuvelistic de S. F. Destainuiri deasupra Carpatilor, naratiuni fantastice si nu chiar fantastice. (2016) și "Aproape de Carpați", editura Gens Latina, Alba Iulia.
Mă puteți contacta la numărul de telefon al companiei orange O69 17 15 86 sau la un alt număr de telefonie mobilă din r. Moldova.
De pilda: 078745379


poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Дом литературы poezii
poezii
poezii  Поиск  Agonia.Net  

Переиздание любых материалов этого сайта без нашего разрешения строго запрещено.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Политика публикации и конфиденциальность

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!